ider Details of Grama Niladari}

omain number

Name of the Grama Niladhari Division

Name / Acting of the Grama Niladhari The name of the village

phone number

Office address

         

208

Midellawita

H.G.I.  Ishanka Acting

071-9756462

 

Seva Piyasa, Midellawita, Ganemulla.

 

         
         

209

Bollete North

P.D.R.M. Gunathilaka

071-0431641

Grama Niladhari Office, Sanasa Building, Ganemulla.

         
         

209 A

kuda Bolletel

R.D.C.U.  Randeniya

077-0442874

Seva Piyasa, Kuda Bollete, Ganemulla.

         
         

209 B

Bollete South

R.D.C.U. Randeniya 

077-0442874

Seva Piyasa, Bollete, Ganemulla.

         
         

209 C

Bollete West

H.G.I.  Ishanka

071-9756462

Seva Piyasa, Bollete, Ganemulla.

         
         

209 D

Wawalagara

P.D.R.M.  Gunathilake Acting

071-0431641

146 / B / 8, Wewellagara, Bollete, Ganemulla.

         
         

210

Bulugahagoda East

R.P. . Susantha Chithrangani 

033-2261015

64 / B, Bulugahagoda, Ganemulla.

         
         

210 A

Bulugahagoda West

R.P.  Susantha Chithrangani

 

071-3469543

No. 106/1, Bulugahagoda West, Ganemulla.

         
         

215

Galahitiyawa North

B.A.N.  Priyadarshani Beruwala 

078-6168405

215 Seva Piyasa, Galahitiyawa North, Ganemulla.

         
         

215 A

Galahitiyawa South

D.I.R.  Wickramaarachchi Acting

071-4477101

454/07, Galahitiyawa South, Ganemulla.

         
         

215B

Galahitiyawa East

B.A.N.  Priyadarshani Beruwala

078-6168405

215 / B Seva Piyasa, Galahitiyawa East, Ganemulla

         
         

216

Horagolla North

S.D.A.  Kalyani Acting

071-5213794

216 Seva Piyasa, Horagolla, Ganemulla.

         
         

216 A

Horagolla South

R.C.J.K. Ranawaka

071-6297984

216 A Seva Piyasa, Horagolla South, Ganemulla.

         
         

216B

Thibbotugoda

 Gamage

071-7671056

GRA Office, Thibbatugoda, Ganemulla.

         
         

217

Mabima

E.M.H.N.  Ekanayake

071-4767828

217 GRA Office, Mabima, Makewita.

         
         

217 A

 Welikada

K.K.D.C .  Kulatunga

070-1485639

155 / B, Welikada, Makewita.

         
         

218

Makewita North

G.  Wijeratne

071-8066582

218 Seva Piyasa, Makewita, Ja-Ela.

         
         

218 A

Makewita South

G.  Wijeratne Acting

071-8066582

275 / A, GRA Office, Makewita, Ja-Ela.

         
         

219

Gonagaha1

K.K.D.C Kulatunga

070-1485639

155 / B, Welikada, Makewita.

         
         

219A

Gonagaha2

E.M.H.N.  Ekanayake Acting

071-4767828

02, Gonagaha, Makewita, Ja-Ela.

         
         

220

Kirindivita

R.P.  Withanarachchi

071-4836501

19 / B, Kirindiwita, Gampaha.

         
         

220A

Ambanwita

R.P.  Withanarachchi Acting

071-4836501

133 / F, Ambanwita, Gampaha.

         
         

221

Makilangamuwa

S.D.A.  Kalyani

 

077-6314339

53/01, Seva Piyasa, Sri Pushparamaya, Makilangamuwa, Ganemulla.

         
         

221 A

Rathmalwita

I.A.  Siribandhana

070-3353222

53/01, Seva Piyasa, Sri Pushparamaya, Makilangamuwa, Ganemulla.

         
         

222

Pahalagama

A.A.D.  Saman Priyantha Acting

071-4493372

Grama Niladhari Office, Pahalagama, Gampaha.

         
         

222 A

 Kosovita

S.D.S.  Kalyani

071-6061775

222A, Kosovita, Gampaha.

         
         

222 b

Akarawita

I.A.  Siribandhana Acting

070-3353222

155, Akarawita, Gampaha.

         
         

223

Medagama1

P.H.N. Seneviratne

071-8668626

Seva Piyasa   ,Municipal Council, Gampaha.

         
         

223A

Medagama2

M.K.  Jagath Kumara

071-4477044

44, Visakha Place, Gampaha.

         
         

223B

Medagama3

A.A.D.  Saman Priyantha

071-4493372

64, Court Lane, Gampaha.

         
         

223 C

Medagama4

R.A.R.R.  Rupasinghe

071-1659915

Municipal Council, Gampaha.

         
         

224

Ihalagama West

D.S.C.M   Dissanayake

071-4477095

247, Wijayarama Road, Gampaha.

         
         

224 A

Ihalagama East

K.A.P.  Perera

071-8564587

Seva Piyasa, Ihalagama East, Gampaha.

         
         

225

Village / Aluthgama West

W.A.R. Wanasinghe

071-4477100

Seva Piyasa, Yakkala Road, Bandarawatta, Gampaha.

         
         

225 A

Village / Aluthgama North

S.T.L . Sisira Kumara

071-4477065

Seva Piyasa, Yakkala Road, Bandarawatta, Gampaha.

         
         

225 B

Village / Aluthgama East

W.G.  Samararatne

071-3330772

Seva Piyasa, Yakkala Road, Bandarawatta, Gampaha.

         
         

225C

Indigolla

W.K.C.  Asha Gunawardena

077-2630243

Seva Piyasa, Yakkala Road, Bandarawatta, Gampaha.

         
         

226

Baduwathugoda

H.P.  Dhammika Ranjani

 

071-9583666

226, Baduwathugoda, Bemmulla.

         
         

226 A

Karanayakamulla

H.P.  Dhammika Ranjani Acting

071-9170876

Seva Piyasa, Karanayakamulla, Bemmulla.

         
         
         

227

Keselwathugoda North

S.E.M.S.  Ekanayake

071-9476792

227 Seva Piyasa, Keselwathugoda North, Yakkala.

         
         

227 A

Keselwathugoda South

S.E.M.S.  Ekanayake Acting

071-9476792

Seva Piyasa, Keselwathugoda South, Yakkala.

         
         

228

Boraliyawatta

P.G.N  Ganga Kumari

 

077-2138983

228, Bulathgamgoda, Yakkala.

         
         

228 A

Thittalapitigoda

W.M.P.R.  Wickramasinghe

071-5119600

228A, Thittalapitigoda, Yakkala.

         
         

229

Aluthgama Bogamuwa North

E.A.A. Sarath Kumara Acting

071-5137218

46 / A, Seva Piyasa, Aluthgama Bogamuwa, Kalagedihena.

         
         

229A

Aluthgama Bogamuwa South

E.A.A.  Sarath Kumara

071-5137218

Church Road, Seva Piyasa, Aluthgamabogamuwa, Yakkala.

         
         

230

Mahipalagoda

G.P.M  Kumarasinghe

072-2666612

27, Mahawita, Yakkala.

         
         

230A

Moranna

W.P.S.  Rekhani

071-3469335

230 A Seva Piyasa, Morenna, Yakkala.

         
         

230B

Veediyawatta

K.R.  Wanasinghe

071-8564311

230B Granny Office, Veediyawatta.

         
         

230 C

Galthotamulla

R.N.  Liyanage

077-2772501

56 / D, Galthotamulla, Yakkala.

         
         

231

Yakkala North

W.M.R.  Mihiraj Acting

071-4493163

231, Yakkala North, Seva Piyasa, Yakkala.

         
         

231 A

Yakkala West

H.P.D.D.R  Pathirana

071-6448622

Seva Piyasa, Yakkala West, Yakkala.

         
         

231 B

Papolgahadeniya

W.M.R.  Mihiraj

071-4493163

231 B ,Papolgasdeniya, Yakkala.

         
         

231C

Yakkala South

 N. Krishanthi Gunadasa

077-9306017 

Seva Piyasa, Walawwatta, Gampaha.

         
         

231D

Yakkala East

 N. Krishanthi Gunadasa 

077-9306017 

Community Hall Building, Werellawatta, Yakkala

         
         

232

Henarathgoda

L.A.  Shyamali Deepika

033-2227180 

232 Henarathgoda Seva Piyasa, Walawwatta, Gampaha.

         
         

232A

Godagadara

G.A.  Wimalaratne

071-4477066

232A Granny Office, Seva Piyasa, Godagedara.

         
         

232 B

Mudungoda North

M.A.S.K.  Munasinghe

077-8665495

Grama Niladhari Office, Seva Piyasa, 141, Mudungoda.

         
         

232 C

Mudungoda South

M.K.S   Priyangani

078-6641113

GRA Office, Seva Piyasa 281/1, Mudungoda (South)

         
         

232B

Mudungoda West

S.H.P   Ganga Kumari

071-8672768 

1/6, Seva Piyasa, Moragoda, Gampaha.

         
         

233

Moragoda1

M.A.S.K. Munasinghe Acting

071-6831437 

1/6, Seva Piyasa, Moragoda, Gampaha.

         
         

233 A

Moragoda11

T.P  Wickramasekara

071-2856845

1/6, Seva Piyasa, Moragoda, Gampaha.

         
         

234

Bandiyamulla North

M.P.N   Jayawardena

071-8066579

234, Bandiyamulla North Seva Piyasa, Gampaha.

         
         

234 A

Bandiyamulla East

B.A.D.P. Basnayake

071-4477055

382/2, Seva Piyasa, Sri Bodhi Road, Gampaha.

         
         

234 B

Bandiyamulla West

M.A.  Anoma Damayanthi

071- 4465321

234B Seva Piyasa, Granny Office, Bandiyamulla West.

         
         

234 C

Kidagammulla

S.A.C.D.  Samaratunga

077-4308864

Seva Piyasa, Walawwatta, Gampaha.

         
         

235

 Oruthota  North

D.L.A.  Wickramaarachchi

033-2260045 

235 Oruthota North Seva Piyasa, Gampaha.

         
         

235A

 Oruthota  South

K.L.  Liyanage

077-7987160

235 A Oruthota South Service Piyasa, Gampaha.

         
         

235 B

Ihala Yagoda North

M.A.D.R.C.  Perera

071-2752114 

128 / B, Ihala Yagoda, Gampaha.

         
         

235 C

Ihala Yagoda South

G.L.  Dilini Priyangika Mendis

071-8349709

208 / M, Community Hall, Ihala Yagoda Seva Piyasa, Imbulgoda.

         
         

236

 Pahala  Yagoda

J.M.  Chandani Jayaratne

071-8656231

236 Lower Yagoda Granny Office,

         
         

236  A

Mahena

P.A.P.D.  Abeysena

078-5349415 

236 Seva Piyasa, Mahena.

         
         

236 B

Ganemulla North

D.I.R.  Wickramaarachchi

071-4477101

235 / BGanemulla North, Ganemulla.

         
         

236 C

Neduna

R.C.J.K.  Ranawaka Acting

071-6297984

236C Seva Piyasa, Granny Office, Neduna, Ganemulla.

         
         

236 d

Ganemulla South

H.A.  Nishan Chandrarakumara

071-7582330

Seva Piyasa, Kaluwala Junction, Ganemulla.

         
         

237

Kossinna East

M.A.  Pramitha Chandra Kumari

075-8958962 

237, East Kossinna, Ganemulla.

         
         

237 A

Kossinna West1

P.S.  Jayasena

011-2975272 

237 / A Seva Piyasa Granny Office, Kossinna West 1, Ganemulla.

         
         

237 B

Kossinna West11

E.N.M.  Ekanayake

077-9761521

237 / B, Kossinna West 11, Ganemulla.

         
         

238

Amunugoda North

W.R.A.R.T. Ranasinghe Acting

071-8385150

Seva Piyasa, Amunugoda, Imbulgoda.

         
         

238 A

Amunugoda South

W.R.A.R.T.  Ranasinghe

071-8385150

Seva Piyasa, Amunugoda, Imbulgoda.

         
         

239

Balummahara

W.P.Y.  Kalhari

077-7622270

150/15/1, Balummahara, Mudungoda.

         
         

239 A

Rathupaswala

B.A.V.A.S.  Peiris

071-8669433

239A Seva Piyasa, Rathupaswala, Mudungoda.

         
         

239 B

Galloluwa

M.M.U  Iroshani

071-8312714

 VISAKHA K. College, Galloluwa, Weliweriya.

         
         

240

Ihala Imbulgoda North

K.A.L.  Padmashantha Acting

033-4914993 

240 , Ihala Imbulgoda North, Imbulgoda.

         
         

240A

Ihala  Imbulgoda South

K.A.L. Padmashantha

 

033-4914993

 

240A Seva Piyasa Granary Office, Ihala Imbulgoda South, Imbulgoda.

         
         

240B

West Weliweriya

S.K.U.I  Sooriyarachchi

071-5944290

74 / A, Seva Piyasa, Bata / Weliweriya, Weliweriya.

         
         

241

Nedungamuwa

A.G.W.  Damayanthi

077-4374264 

241, Granary Office, Nendungamuwa, Gampaha

         
         

241A

Weliweriya East

S.A.T.A.  Senadhira

071-8088466

Seva Piyasa, Helenwatta, Weliweriya.

         
         

241 B

Weliweriya North

B.W. Dilini Chamila

071-5767893

239A Seva Piyasa, Weliweriya North.

         
         

241C

Weliweriya South

K.P.P.  Perera

071-3738389

Seva Piyasa, Helenwatta, Weliweriya.

         
         

242

Ambaraluwa North1

H.M.H.  Delika Herath

071-2419836

115, Ambaraluwa North, Weliweriya.

         
         

242 A

Ambaraluwa North11

IGTV  Dharmathilaka

071-3407138

Seva Piyasa, Ambaraluwa North, Weliweriya.

         
         

242B

Ambaraluwa South1

W.S.  Jayamanne

077-8198528

 Seva Piyasa Building, Ambaraluwa South

         
         

242C

Ambaraluwa South11

L.C.  Dalugama

077-5352140

Seva Piyasa Building, Ambaraluwa South.

         
         

243

 pahala  Imbulgoda East

H.D.J  Dhammika Jayasiri

077-7195901

243   Lower Imbulgoda East, Lower Imbulgoda.

         
         

243A

Pahala   Imbulgoda West

G.D.U.  Dilrukshi

071-2864945

243A , 149, Pahala Imbulgoda, Imbulgoda.

         
         

243B

Pahala  Imbulgoda South

H.A.H.  Ishara

071-7791627

283, Lower Imbulgoda, Imbulgoda.

         
         

244

Parakandeniya South

L.A.P.D.K.  Liyanarachchi

077-4726362

Seva Piyasa, Parakandeniya, Imbulgoda.

         
         

244A

Parakandeniya North1

H.M.  Anoma Herath

033-7200339

 24 / 10A, Parakandeniya, Imbulgoda.

         
         

244 B

Parakandeniya North11

B.D. Gihan Jayatilleke

071-4477072

Seva Piyasa, Parakandeniya, Imbulgoda.

         
         

244 C

Katuwalamulla North

L.A.P.D.K.  Liyanarachchi Acting

077-4726362

244C Katuwalamulla North ,Katuwalamulla, Ganemulla.

         
         

244D

Katuwalamulla South

B.D.  Gihan Jayathilaka Acting

071-4477072

244 / D, Katuwalamulla South, Ganemulla.

 

 

  

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

Click here to view details

News & Events

17
Oct2018
 2021  is the beginning of the New Year

2021 is the beginning of the New Year

     2021 Commencement of work of...

28
Aug2017
Gampaha Pradeshiya Sabha Committee Meetings - 2020

Gampaha Pradeshiya Sabha Committee Meetings - 2020

     Gampaha Pradeshiya Sabha Committee Meetings Gampaha...

News & Events

17
Oct2018
 2021  is the beginning of the New Year

2021 is the beginning of the New Year

     2021 Commencement of work of...

28
Aug2017
Gampaha Pradeshiya Sabha Committee Meetings - 2020

Gampaha Pradeshiya Sabha Committee Meetings - 2020

     Gampaha Pradeshiya Sabha Committee Meetings Gampaha...

28
Aug2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

28
Aug2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top