பிரதேச செயலாளர்


 
பெயர் Mr. D.P. Wickramasinghe
தகைமை
 •  Master in Public Management (SLIDA - 2013)
 • BSc (Agriculture) University of Peradeniya - 1994
 •  Diploma in International Relation ( BCIS - 2006/2007)
 •  Diploma in English for Professionals (SLIDA - 2004)
 • Advanced Certificate in General Management (SLIDA 2009)
பணி வரலாறு
 •  Director Civil Administration, Sri Lanka Air Force
 • Assistant Secretary, Ministry of Defence on acting basis
 • Assistant Secretary, Public Service Commission
 • Assistant Commissioner, Land Settlement Department
 • Cadet Sri Lanka Administrative Service, SLIDA
 • Manager and Investment Adviser MMBL Stock Brokers (Pvt) Ltd
 • Aqua Culturist, ARC de MER Lanka (Pvt) Ltd,Belgium Investor owned shrimp hatchery

Assistant Divisional Secretary - I

பெயர் Mr. P.S. P.Perera
தகைமை Bsc Engineer Degree & BIT (Diploma)
பணி வரலாறு Department of National Planning - Ministry Of Finance & Planing

உதவி பிரதேச செயலாளர் - II

பெயர் Mrs. M.A.S. Kanchana Gunawardhane
தகைமை
 • B.Sc(Agri) Hens
 • M.Sc in organizational Management
 • Diploma in Public Administration
பணி வரலாறு  Assistant Secretary - Ministry of Agriculture

கணக்காளர்

  பெயர்  Mrs. R.P.J. Lakmali
தகைமை B.com (Special) Degree
பணி வரலாறு Audit Department
  

கணக்காளர்

  Name  
  தகைமை  
  பணி வரலாறு  

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

   பெயர்  Mrs. P.D. Rupasinghe
தகைமை  
பணி வரலாறு  

நிர்வாக அதிகாரி

    பெயர்  Mr. M.V. Pinthu
தகைமை  Management Assistant-Supra
பணி வரலாறு
 •  Management  Assistant of Police Headquarters from 1975-2006.
 • Management Assistant of Department of Immigration and Emigration.
 • Administrative Officer of Colombo Divisional Secretariat from 2008 to date.

நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்)

    பெயர்  Mrs. K.D. Sriyakanthi
தகைமை  Grama NIladari Service-Supra-2007
பணி வரலாறு
 • Grama Niladari of Hanchapola Division of Mirigama from 0993-2005.
 • Grama Niladari of Keppetipola Division of Mirigama from 2005-2007
 • Administrative Officer Grama Niladari) Of Colombo Divisional Secretariat from 2008 to date.

News & Events

17
அக்2018
 2020 is the beginning of the New Year

2020 is the beginning of the New Year

    2020 Commencement of work of the...

28
ஆக2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

17
அக்2018
 2020 is the beginning of the New Year

2020 is the beginning of the New Year

    2020 Commencement of work of the...

28
ஆக2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
ஆக2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

28
ஆக2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top